Γνώμες ειδικών

  • Home
  • Γνώμες ειδικών

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με το επαγγελματικό δικηγορικό γραφείο “Χουρδάκη Σταυβατάκη κ.ά.”, η οποία ιδρύθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Έχει μεγάλη φήμη, επαγγελματική κατάσταση και δεκαετίες εμπειρίας σε όλους τους τομείς του δικαίου. Ειδικεύεται στο δίκαιο των συμβάσεων, το εμπορικό δίκαιο, το γη, το ποινικό δίκαιο, το οικογενειακό δίκαιο, το δίκαιο μετανάστευσης, το διοικητικό δίκαιο και το δίκαιο φιλοξενίας.