Názor odborníků

  • Home
  • Názor odborníků

Naše společnost spolupracuje s profesionální advokátní kanceláří „Chourdaki Stivaktakis a spol.“, která byla založena v Heraklionu na Krétě. Má velkou reputaci, profesionální postavení a desítky let zkušeností ve všech právních oblastech. Věnuje se smluvnímu právu, obchodnímu právu, pozemkovému právu, trestnímu právu, rodinnému právu, imigračnímu právu, správnímu právu a zákonu pohostinství.